Υπηρεσίες

E-mail Marketing
Για τον επαγγελματία

E-mail Marketing

Ενσωματώστε το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καμπάνια μάρκετινγκ απευθείας στο ασθενή.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παραμένει ένα αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας, ακόμα και όταν εμφανίζονται περισσότερες επιλογές ψηφιακής διαφήμισης. Το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές για ενσωμάτωση στη συνολική σας εκστρατεία.

 

 

Ανάλογα με τους στόχους της πρακτικής σας, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να δημιουργηθούν για να υποστηρίξουν τις ανάγκες σας.

bottom-logo.png
©2019 Digital & Marketing Solution
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Search